תקנון מועדון לקוחות רשת בתי מרקחת ביתא

 1. רשת חנויות פרטיות של בתי מרחקת ברחבי הארץ (להלן "בתי המרקחת") התאגדו כחברה בע"מ הקרויה רוקחים עתיד בע"מ ח.פ. 515886588 (להלן: "החברה" ו/או "הרשת" ו/או "בעל האתר" ו/או "הנהלת האתר") והינה מנהלת ובעליה של האתר תחת הכתובת https://www.betapharm.co.il/. ברצון החברה להסדיר בתקנון זה את כלל פעילות המשתמשים באתר כדלקמן.
 2. החברה מעמידה אתר תוכן אשר מציע בין היתר מבצעים שוטפים לכלל המבקרים באתר.
 3. בנוסף, החברה מעניקה למבקרים ו/או לרוכשים ולקהל לקוחותיה אפשרות להצטרף למועדון לקוחות/הטבות כך שמעת לעת תאפשר למחזיק קוד הקופון הטבה ו/או הנחה.
 4.  תקנון זה מפרט את כללי ההצטרפות למועדון החברים של הרשת, מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש באתר ועוד.
 5. מועדון חברים: לקוח מעל גיל 18 זכאי לבקש להירשם למועדון החברים וזאת באמצעות מילוי הטופס האינטרנטי תחת הכתובת: https://www.betapharm.co.il/register.
 6. לבעל האתר הזכות לסרב לקבל חבר למועדון הלקוחות והזכות הבלעדית שמורה לבעל האתר.
 7. הרשמה: בחלון ההרשמה יהיה על המשתמש להזין נתונים מדויקים ואמיתיים. בסוף ההרשמה על המשתמש להזין את תחומי העניין שלו ולחתום בסוף הטופס. מילוי מסמך זה מהווה הסכמה לתנאי האתר ותנאי ההצטרפות למועדון ההטבות בפרט. יודגש כי ההטבות שיוצעו לאחר ההרשמה מבוססת על סמך ניתוח רכישות קודמות בבית המרקחת המקורי שממנו נעשו רכישות ובפרט מימוש מרשמים רפואיים.  
 8. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות בעתיד כסף בעבור הצטרפות או מנוי. בהודעה מתאימה מראש.
 9. כניסת משתמשים: לשם כניסה מחודשת למערכת יהיה צורך בקבלת קוד זמני באמצעות הזנת מספר טלפון ואימות על ידי קבלה והזנה קוד אישור שיתקבל במכשירכם הסלולרי. הנכם מסכימים לקבל התראות לשם הפעלת המערכת במכשירכם.
 10. הטבות וניצולם: בעת כניסה למערכת כמשתמש רשום והמערכת אישרה וזיהתה את כנסתכם תחשפו למבצעים, הנחות, הטבות וכל מידע ייחודי אחר שבעל האתר יחליט למקם. ההטבות באזור האישי מאפשר הטבות פרסונליות מבוססי מידע שהתקבל ממרשמי תרופות וניתוח הרגלי רכישה.
 11. לכל הטבה בין אם למשתמש רשום ו/או למבקר בדף המבצעים יהיה עמוד פירוט המבצע מפורט. בו יופיע בין היתר המחיר או אחוז ההנה וכל מידע חיוני וחוקי אחר. לרבות קוד השבור שעמו ניתן לגשת לכל בית מרקחת ברשת ולממש את ההטבה בכפוף לתנאי מימוש ההטבה.
 12. תנאי המבצע/הטבה המלאים יופיעו על גבי דפי השובר.
 13. תנאי מימוש ההטבות
 14. יש לברר טלפונית טרם הגעה עם הסניף המיועד באם ישנו במלאי את המוצר שבשובר המדובר.  
 15. לרשת ולסניפים יש אפשרות לא לממש את ההטבה בסניף מסוים בשל אי קיום מלאי. הסניף יעשה מאמץ סביר לברר באם יש לסניף אחר ברשת את המוצר במלאי.
 16. באמצעות הצגת קוד הקופון תינתן ההטבה הרשומה בשובר. אין צורך להדפיס את השובר אלא מספיק בהקראת הקוד בסניף.
 17. ההטבה ניתן להעבירה לקרובים או חברים. אין לסחור בהטבה או לעשות בה שימוש מסחרי.
 18. אין כפל הטבות בין היתר לא יחולו על מבצעים ו\או הנחות קיימים. בכל מקרה בו קיימות מספר הטבות אפשריות שונות ניתן יהיה לממש בעת הרכישה הטבה אחת בלבד, לפי הגבוהה מביניהן.
 19. סיום התקשרות עם החברה, הפסקת חברות
 20. בכל עת כל המשתמש יכול להביא לידי סיום את ההרשמה להטבות ולנתק כל קשר עם החברה. באמצעות כפתור מתאים בממשק שמורה על סיום החברות באתר.
 21. החברה תמחק את המידע שנאגר על המשתמש ולבקשתו אף תספק לו את המידע שאגרה עליו. למעט מידע שהינו הכרח חוקי שלא לחשוף או לשמורו במערכת.
 22. לחברה הזכות לגרוע משתמש מהמערכת או לחסום גישה לאתר באם נעשה ניצול לרעה לאתר ולתוכן שבו. בין היתר בשל שימוש לא ראוי במבצעים ומסחור המידע באתר.
 23. הסרת אחריות: האתר מתבסס בחלקו על בסיס רכישות עבר של הלקוח והצלבות "חכמות" על בסיס המידע שנאסף על המשתמש/חבר. למשתמש האחריות לבדוק ולהחליט באם המוצר המוצע במבצע יטיב עמו. אין ההטבות באתר מהוות ייעוץ רפואי או ייעוץ מסוג כלשהו. מומלץ להיוועץ עם רופא טרם מימוש ההטבה. אין להסתמך על המידע באתר. האתר לא יחוב באף סוג של נזק ו/או הסתמכות.
 24. פרטיות: משתמש שנרשם למועדון החברים של הרשת, החברה תחל לאגור ,במאגר רשום, מידע אודות הרגלי הקניה של המשתמשים לרבות מידע המתקבל מרכישות בבית המרקחת ובפרט מרשמי תרופות וזאת בכדי להציג מבצעים והטבות מותאמים אישית ולשפר את חווית המשתמש והצריכה.
 25. המידע יישמר בסניף המקורי שממנו נרכש המוצר ולא יעבור לשימוש כלל סניפי הרשת. המבצעים המוצעים יחולו בכל סניפי הרשת לצורך הנוחיות כאמור.
 26. כללי: לחברה שיקול הדעת לעדכן בנוגע למבצעים נוספים מעבר המופיעים באתר באמצעות דיוור ו/או כל דרך חוקית אחרת.
 27. התקנון הכללי של האתר חל יחד עם תנאי הצטרפות אלו. בעת סתירה בין המסמכים יגבר מסמך זה.
 28. תנאי השימוש הכללים של האתר חלים בהתאם לשינויים המחויבים.
 29. ט.ל.ח