תנאי שימוש


רוקחים עתיד בע"מ ח.פ. 515886588 הינה רשת בתי מרקחת פרטיים (להלן: "החברה" ו/או "נותן השירותים" ו/או "רשת") המספקת אתר תוכן והטבות למבקרים ולחברי מועדון על גבי רשת האינטרנט המציגה תוכן בתחום הרוקחות, התרופות ומוצרים משלימים לרבות בצורה של מלל, וידיאו, ניתוחים, טבלאות, השוואות ועוד (להלן: "האתר" ו/או "מערכת"). טרם הרשמה ו/או המשך גלישה ושימוש בשירותי האתר, חשוב שתוודא כי יש לך הרשאה לגשת לאתר ובאם קיבלת פרטי גישה, באופן חוקי, לאזור אישי הכולל שם משתמש וסיסמה ו/או קוד אימות חד פעמי (להלן:"האזור האישי")  וזאת בכדי לפעול במערכת באופן חוקי מבלי לפגוע בדינים, חוקים ותקנות החלים עליך, לרבות רישיון השימוש שלך (ראה בהמשך).
הקדמה
כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עימו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם.
רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר.
 החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.
אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות
 
 
 
השימוש באתר
 
 1. הגדרות
  1. "המשתמש/ המשתמשים""- משתמשי האתר הרשומים ו/או משתמשי האתר שאינם רשומים ו/או מנויים על סוגיהם ו/או מבקרי האתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע.
  2. "מנוי" ו/או "חבר מועדון לקוחות"-משתמש אשר נרשם לקבלת שירותי האתר ו/או נרשם והתקבל להיות חבר מועדון ומחזיק שם משתמש וסיסמה ייחודי עבורו ו/או קוד אימות חד פעמי באמצעותם יש לו גישה לתוכן ייחודי/לחברים בלבד.
  3. השירות- הצגת מידע כללי ומתן גישה למידע כלשהו באתר בין אם בתמורה ובין אם לא.
 
 1. הסכמה לתנאי השימוש
  1. בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
 
 1. פעילות האתר
  1. האתר מציע מערכת אינטרנטית שמטרתה להציג בעיקר הטבות ומבצעים של רשת בתי מרקחת פרטיים תחת פעילות החברה (להלן: "המידע" ו/או "השירות").
  2.  יודגש כי המידע המוצג באתר הינו בגדר כלי עזר בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או תוכן  לצורך קבלת החלטות כלשהן ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא בפרט ייעוץ רפואי. האתר לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש הישיר ו/או העקיף באתר.
  3. החברה תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ"ל בגין אחריות על נזק כלשהו לרבות שגיאות, אי דיוקים, השימוש ו/או ההסתמכות בהם.
  4. גישה לאזור האישי ייעשה באמצעות קוד אימות זמני דרך המכשיר הסלולארי.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים באתר לרבות כלי אכיפה, פיקוח ושימושיות.
  6. החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליו.
  7. לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
  8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן השימוש באתר, התוכניות המוצעות למשתמשיו ו/או השירות המוצע בו.
 2. הטבות ומבצעים
 3. לשם קבלת מבצעים והטבות מותאמים אישית על סמך מרשמים ורכישות קודמות יש להצטרף כחבר מועדון ולהסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורטת בתנאי הצטרפות לחבר מועדון.
 4. מעת לעת בעל האתר יציע באתר ו/או ביתר ערוצי השיווק של החברה הטבות כגון מבצעים ו/או הנחות ו/או קופונים ו/או הצעות מיוחדות (להלן: "המבצע" ו/או "הטבה").
 5. יש להישמע לתנאי המבצע המפורסמים באתר ביחס לכל מוצר על פי שיקול דעתה החברה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות ו/או להאריך את תנאי הרכישה ו/או המבצע בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 6. החברה שומרת לעצמה את השיקול הדעת הבלעדי להעניק הטבה מכל סוג ללקוח וללא מתן הסבר ו/או התראה כלשהי. לא תעלה אף טענה מצדדי ג' בעניין.
 7. לא ניתן לממש מבצע שתאריכו חלף או שאינו עומד ביתר תנאי המבצע.
 8. לחברה לא תהיה אחראיות בנוגע לאי מימוש הטבה כלשהי בשל טעות ו/או אי הבנה ו/או תקלה ו/או כל סיבה אחרת הנעוצה בלקוח.
 9. מימוש השובר כפוף להימצאות המוצר במלאי בסניף הרלוונטי. יש לבדוק מראש באם המוצר נמצא במלאי.
 10. יש להזין ו/או להציג את קוד השובר ו/או ההטבה בכדי לממשו וזאת בטרם התשלום באחד מסניפי הרשת.
 11. טיב השירות
  1. החברה מעמידה לרשות המשתמשים כלי אינטרנטי להצגת מידע לנוחיותם ולשימושם ואין לראות את החברה כאחראית על המידע, או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין המידע.
  2. המערכת מבוססת WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט.
  3.  ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.
  4. כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירות. אין להסתמך ו/או לקחת החלטות על בסיס המידע. מלוא האחריות והבלעדית מוטלת על המשתמש ושהוא מודע על כל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש באתר ותכניו. לא תהיה אף טענה כלפי האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף.
 12. תוכן האתר
  1. אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן ו/או מגיע על ידי ו/או מידי גורמים חיצוניים לרבות צדדים שלישיים.
  2. החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן/ו/או מידע  האתר. החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה.
  3. ככל שזיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הנכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר.  
  4. ככל שהנכם רואים כי תוכן האתר פוגע בזכויות צד שלישי, תוכלו לדווח על כך באזור צור קשר באתר. שימו לב כי פרטיכם ופנייתכם יועברו לצדדים שלישיים בכדי לבחון את טענתכם.
  5. מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מנוי של משתמש או מבקר אשר הפר תנאי שימוש אלה ואחרים באתר ובפרט את תנאי הגישה שניתנו לו לאתר,  ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על דרך של מחיקת החשבון וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לחברה.
 13. השימוש באתר
  1. חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא רק לפי מטרות האתר העולות בתקנון זה, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך.
 14. הסרת אחריות וגילוי נאות
  1. האתר עובד בסביבה מקוונת רוויית טכנולוגיה וכי תחול טעות או תקלה טכנית וכי חלק מהשירות או כולו לא יפעל כראוי. ללקוח לא תהיה אף טענה ו/או סעד לפיצוי כלשהו.
  2. ביקור באתרים ו/או לינקים חיצוניים ייעשה על אחריות המשתמש בלבד.
  3. תנאי ביטול, החזר מוצר או כל התקשרות אחרת בעקבות האתר תיעשה מול הסניף הרלוונטי ואין לה כל קשר לחברה. תנאי העסקה הם בכפוף להוראות של הסניף הרלוונטי. האתר הנו רק נותן שירות משלים בדמות של הצגת הטבות בעיקר ומתווך לצורך הנוחות בין הצדדים- הרוכש והסניף הרלוונטי, לא יישמעו טענות כלפי בעל האתר ולא תקום כל הסתמכות על בעל האתר או כל דרישה לפיצוי לפי חוק הגנת הצרכן.
  4. משתמש שיכניס את האתר כצד לסכסוך יישא בעלויות המשפט וההתגוננות של האתר.
  5. השירות הוא הצגת הטבות, מבצעים והנחות באמצעות מערכת קופונים הנושאים קוד שובר, אין החברה אחראית לתקינות וכיבוד הקופונים. כל טענה או התקשרות אחרת תיעשה עם הסניף הרלוונטי. \
  6. ברישום לאתר ו/או כחבר מועדון יפורטו תנאי שימוש מורחבים וכחלק מהם יהיה לך הצורך להסכים באופן מפורש על כך שהסניף הרלוונטי מהרשת בו הנך מבצע רכישות יכול להשתמש ולאסוף מידע (במאגר רשום שמספרו _____) אודות הרגלי הצריכה שלך ואף על בסיס מרשמים שמימשת בסניף. אנא עיין היטב בתנאי השימוש המורחבים באתר.
 
 1. יצירת קשר
  1. מייל: ___________ טלפון: __________
  2. החברה תעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר.
 
 1. פרטיות
  1. החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים לרבות שימוש בטכנולוגית הצפנה מסוג SSL כמקובל בשוק ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים לא מורשים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
  2. ככל שהנך מעוניין לקבל הטבות מותאמות אישית עליך להרשם לאתר ולתת הסכמתך לתנאי ההצטרפות ותנאי השימוש המורחבים לאתר. לא חלה חובה למסור לחברה את המידע וכי מסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, ללא מסירת מידע לחברה לא יהיה אפשרי לספק את השירותים המוצעים באתר בין היתר קביעת מועד לפגישה. המידע בסעיף זה כולל איסוף מידע אודות רכישות קודמות כולל מימוש מרשמים בסניף.
  3. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.
Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
 1. באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יכולו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
 2. יכול ולשם שימוש באתר יהיה צורך לשלוח התראות למכשיר הסלולארי שלכם. הנכם נותנים את הסכמתכם כבר עתה.
 
 1. זכויות הקניין של החברה
  1. כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות ועוד השייכות לאתר ובעליו ו/או למי מטעמו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני.
  2. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה.
  3. כל הפרה של האמור, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
 
 1. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
  2. במידה והחברה תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה  פנה המשתמש  לחברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
  3. החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן,  מעת לעת, בתנאי השימוש.
 
 1. כללי
  1. לחברה הזכות לבצע מעת לעת בדיקות בגין שימוש על פי הרישיון שניתן. הבדיקה יכול ותכלול בין היתר בדיקת IP  של המשתמש ואת המיקומים מהם מתבצע גישה לחשבון תחת אותם פרטי גישה למערכת.
  2. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
  3. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
  4. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
  5. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
  6. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
  7. לחברה הזכות הבלעדית לשנות את תוכניות ו/או מוצרי החברה
  8. סכום הפיצויים המקסימלי, ככל שייפסק, לא יעלה על 200 ש"ח.
  9. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם או תנאי שימוש אחרים באתר כגון תנאי הצטרפות כחבר מועדון. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
  10. הפסקת מנויים או הפסקת חברות תיעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ודיני הפרטיות והדין.